Powiedz jak masz na Imie?
Lot sowy w zwolnionym tempie -